Katrine Hvid, maleri

Katrine Hvid

Mit arbejdsfelt er abstrakt og koncentreret om farver og nærmer sig ofte et formelt minimalistisk udtryk.
Jeg arbejder i et materialebaseret felt, hvor jeg er optaget af det fysiske - det håndgribelige i
materialet og det immaterielle, som arbejdet med materialet giver tilbage.

Vigtige ord i arbejdsprocessen er lydhørhed, intuition, tålmodighed og perfektion, og det
er nødvendigt, at der er god plads til fordybelse.

  

www.katrinehvid.dk