KUNSTNERSAMMENSLUTNINGEN OK18

Kunstnere i Odder

Forside * Om OK18 * Aktuelt * Kunstnere * OK18 aktiviteter * OK18's Støtteforening * Links * Kontakt

 

 

OK18 AKTIVITETER:

 

REJSER KUNST KUNST REJSER

Med udstillingen REJSER KUNST KUNST REJSER vil vi forsøge at mindske afstanden mellem et her og et der. Mellem det kendte og det fremmede. Skifter man ståsted bliver "der" til "her" og "her" til "der". En ganske banal betragtning der måske alligevel rummer en dybsindig kerne.
Det er vores ubeskedne ambition, at denne udstilling og den gensidige udveksling af billeder måtte katalysere et frugtbart kulturmøde og øge den mellemfolkelige forståelse.

Livet som verdensborger i en international og globaliseret verden rummer store udfordringer; det lokale, det regionale, det nationale og det globale interfererer.
Kunsten har altid spejlet samtiden, og det kunne være interessant at få et indtryk af, hvordan det nationalt egenartede, det fælles nordiske og det universelle interagerer.

REJSER KUNST KUNST REJSER -udstillingen er tænkt som en venligsindet og fredelig invasion af jeres rum med en implicit invitation til jer om at gøre gengæld. Vi vil gerne vise noget af os selv, vise hvad vi er optaget af med henblik på at skabe et konstruktivt kultur-møde.
Formålet med REJSER KUNST KUNST REJSER er overordnet set at generere det lille skælv, hvor vi rystes på den gode måde og får mulighed for at se verden på ny.

REJSER KUNST KUNST REJSER - udstillingskonceptet tager i bogstaveligste forstand udgangspunkt i en kasse, som overordnet rammesætning; flyttekassen!
I dag er flyttekassen et lavpraktisk standardiseret fænomen, men ikke mere end at den er fyldt med inspirerende med-betydninger. Flyttekassen rummer de objekter der udgør den fysiske side af et menneskes liv, og som ved nærmere eftersyn er nært forbundet med vores identitet.
Vi har valgt at lade flyttekassen definere værkernes fysiske omfang og i visse tilfælde indgår de decideret som en integreret del af værket. Kassernes indhold er tæt forbundet med "det levede liv" i den forstand, at indholdet til trods for alle ydre billedlige og formmæssige forskelle vel i sidste ende rummer et menneskes forsøg på at gribe og begribe dette liv. Man kan sige at værkerne er en art fysiske konkretioner og billeder af menneskers møde med tilværelsen. Hvert værk er et værk i sin egen ret, har sin egen syntaks og følger sit eget program! Samlet set åbner de hoveddøre på klem og lader os skimte ind i huse med mange rum, fulde af broget og uoverskueligt inventar. De giver os glimt af menneskers mentale husholdning, deres fantasi- og forestillingsverdener, som de kan se ud, der hvor vi er sat i verden.

 
Pressemeddeelse >>>
Se billeder fra udstillingen i Salo >>>
Se billeder fra fernisring på KunstVærket >>>
Se billeder fra udstillingen på KunstVærket >>>
Billedmateriale til ansøgningen: Udstillings projekt i Sverige Norge og Finland >>>
 
til top >>>